Rejestr zmian

Data modyfikacji

Nazwa

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

29 października 2013 r. 14:06

Rada Nadzorcza

Edycja

Tomasz Witczak

3 października 2013 r. 09:39

Złożenie oferty na wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych komory GKR II

Edycja

Tomasz Witczak

3 października 2013 r. 09:37

Złożenie oferty na wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych komory GKR II

Dodanie

Tomasz Witczak

27 września 2013 r. 13:31

budowa wysokoparametrowej sieci rozdzielczej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul Płockiej wraz z przyłączami i montażem indywidualnych węzłów cieplnych.

Edycja

Tomasz Witczak

27 września 2013 r. 13:23

budowa wysokoparametrowej sieci rozdzielczej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul Płockiej wraz z przyłączami i montażem indywidualnych węzłów cieplnych.

Edycja

Tomasz Witczak

27 września 2013 r. 13:21

budowa wysokoparametrowej sieci rozdzielczej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul Płockiej wraz z przyłączami i montażem indywidualnych węzłów cieplnych.

Dodanie

Tomasz Witczak

19 września 2013 r. 08:41

Edycja

Tomasz Witczak

19 września 2013 r. 08:31

O rozpoczęciu dostaw ciepła decyduje administrator budynku

Dodanie

Tomasz Witczak

13 września 2013 r. 14:22

Oferta na budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej we Włocławku

Edycja

Tomasz Witczak

13 września 2013 r. 14:09

Oferta na budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej we Włocławku

Edycja

Tomasz Witczak

13 września 2013 r. 14:01

Oferta na budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej we Włocławku

Edycja

Tomasz Witczak

13 września 2013 r. 13:54

Oferta na budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej we Włocławku

Edycja

Tomasz Witczak

13 września 2013 r. 13:53

Oferta na budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej we Włocławku

Edycja

Tomasz Witczak

13 września 2013 r. 13:48

Oferta na budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej we Włocławku

Dodanie

Tomasz Witczak

9 września 2013 r. 13:34

Struktura organizacyjna

Edycja

Tomasz Witczak

9 września 2013 r. 13:33

Schemat organizacyjny

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

9 września 2013 r. 13:33

Schemat organizacyjny

Usunięcie pliku

Tomasz Witczak

9 września 2013 r. 13:31

Usunięcie pliku

Tomasz Witczak

9 września 2013 r. 13:31

Schemat organizacyjny

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

9 września 2013 r. 13:30

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

9 września 2013 r. 13:30

Usunięcie pliku

Tomasz Witczak

9 września 2013 r. 13:30

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

9 września 2013 r. 13:29

Schemat organizacyjny

Usunięcie pliku

Tomasz Witczak

7 sierpnia 2013 r. 14:45

Oferta na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami do budynków etap III

Edycja

Tomasz Witczak

7 sierpnia 2013 r. 14:43

Złożenie oferty na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami do budynków

Dodanie

Tomasz Witczak

18 lipca 2013 r. 14:25

Kontrole, Inspekcje, Audyty

Edycja

Tomasz Witczak

18 lipca 2013 r. 14:22

Kontrole, Inspekcje, Audyty

Edycja

Tomasz Witczak

18 lipca 2013 r. 14:22

Audyt z Systemu Zarządzania Jakością

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

18 lipca 2013 r. 14:12

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz tryb ich rozstrzygania.

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

18 lipca 2013 r. 14:10

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz tryb ich rozstrzygania.

Usunięcie pliku

Tomasz Witczak

18 lipca 2013 r. 14:10

Zgłaszanie awarii i usterek.

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

18 lipca 2013 r. 09:28

Kontrole, Inspekcje, Audyty

Edycja

Tomasz Witczak

17 lipca 2013 r. 11:06

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz tryb ich rozstrzygania.

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

17 lipca 2013 r. 11:05

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz tryb ich rozstrzygania

Usunięcie pliku

Tomasz Witczak

17 lipca 2013 r. 11:05

Usunięcie pliku

Tomasz Witczak

17 lipca 2013 r. 10:55

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz tryb ich rozstrzygania

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

17 lipca 2013 r. 10:54

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz tryb ich rozstrzygania.

Usunięcie pliku

Tomasz Witczak

9 lipca 2013 r. 08:21

Oferta na budowę portierni wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Edycja

Tomasz Witczak

9 lipca 2013 r. 08:11

Oferta na budowę portierni wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Edycja

Tomasz Witczak

9 lipca 2013 r. 08:08

Oferta na budowę portierni wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Edycja

Tomasz Witczak

9 lipca 2013 r. 08:07

Oferta na budowę portierni wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Edycja

Tomasz Witczak

9 lipca 2013 r. 08:06

Oferta na budowę portierni wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Dodanie

Tomasz Witczak

10 maja 2013 r. 10:33

Schemat organizacyjny

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

10 maja 2013 r. 10:32

Schemat organizacyjny

Usunięcie pliku

Tomasz Witczak

23 kwietnia 2013 r. 08:15

zmiana taryfy dla ciepła obowiązuje od 01.03.2013r.

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

9 stycznia 2013 r. 07:29

Oferta na wykonanie 2 szt. kompletnej dokumentacji projektowo kosztowej zadań inwestycyjnych

Edycja

Tomasz Witczak

9 stycznia 2013 r. 07:24

Oferta na wykonanie 2 szt. kompletnej dokumentacji projektowo kosztowej zadań inwestycyjnych

Dodanie

Tomasz Witczak

31 października 2012 r. 09:42

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz tryb ich rozstrzygania

Edycja

Tomasz Witczak

31 października 2012 r. 09:41

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz tryb ich rozstrzygania

Edycja

Tomasz Witczak

31 października 2012 r. 09:39

Rejestry, Ewidencje.

Edycja

Tomasz Witczak

31 października 2012 r. 09:36

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz tryb ich rozstrzygania

Edycja

Tomasz Witczak

31 października 2012 r. 09:35

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz tryb ich rozstrzygania.

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

22 października 2012 r. 13:25

Rejestry, Ewidencje.

Edycja

Tomasz Witczak

22 października 2012 r. 09:22

Rada Nadzorcza

Edycja

Tomasz Witczak

16 października 2012 r. 07:51

Schemat organizacyjny

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

16 października 2012 r. 07:50

Schemat organizacyjny

Usunięcie pliku

Tomasz Witczak

10 października 2012 r. 11:26

Kontrole, Inspekcje, Audyty

Edycja

Tomasz Witczak

10 października 2012 r. 11:16

Rejestry, Ewidencje, Archiwa

Edycja

Tomasz Witczak

10 października 2012 r. 11:11

Praca , Zatrudnienie

Edycja

Tomasz Witczak

10 października 2012 r. 11:10

Kontrole, Inspekcje, Audyty

Edycja

Tomasz Witczak

10 października 2012 r. 11:08

Kontrole, Inspekcje, Audyty

Edycja

Tomasz Witczak

10 października 2012 r. 11:07

Kontrole, Inspekcje, Audyty

Edycja

Tomasz Witczak

10 października 2012 r. 10:49

Kontrole, Inspekcje, Audyty

Dodanie

Tomasz Witczak

10 października 2012 r. 10:47

Praca , Zatrudnienie

Edycja

Tomasz Witczak

10 października 2012 r. 10:46

Praca , Zatrudnienie

Dodanie

Tomasz Witczak

10 października 2012 r. 10:41

Rejestry, Ewidencje, Archiwa

Dodanie

Tomasz Witczak

10 października 2012 r. 10:38

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz tryb ich rozstrzygania

Edycja

Tomasz Witczak

10 października 2012 r. 10:34

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz tryb ich rozstrzygania

Edycja

Tomasz Witczak

10 października 2012 r. 10:32

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz tryb ich rozstrzygania

Dodanie

Tomasz Witczak

27 września 2012 r. 08:44

Decyzja Urzędu Regulacji Energetyki dotycząca zmiany taryfy ciepła

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

27 września 2012 r. 08:22

Taryfa dla ciepła

Edycja

Tomasz Witczak

27 września 2012 r. 08:22

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.10.2012 do 30.09.2013

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

20 września 2012 r. 09:36

Oferta na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztowej sieci cieplnej preizolowanej.

Dodanie

Tomasz Witczak

4 września 2012 r. 13:33

Usunięcie

Tomasz Witczak

14 sierpnia 2012 r. 12:24

Aktywa - Sprawozdania finansowe

Edycja

Tomasz Witczak

14 sierpnia 2012 r. 12:21

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 30.04.2012r.

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

14 sierpnia 2012 r. 12:21

Bilans sporządzony na dzień 30.04.2012r.

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

8 sierpnia 2012 r. 07:57

Edycja

Tomasz Witczak

8 sierpnia 2012 r. 07:54

Oferta Pracy

Usunięcie strony

Tomasz Witczak

8 sierpnia 2012 r. 07:52

Oferta Pracy

Edycja

Tomasz Witczak

8 sierpnia 2012 r. 07:51

Oferta Pracy dla Inżyniera Budownictwa

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

8 sierpnia 2012 r. 07:51

Oferta Pracy

Dodanie

Tomasz Witczak

8 sierpnia 2012 r. 07:47

Edycja

Tomasz Witczak

8 sierpnia 2012 r. 07:46

Oferta pracy

Dodanie

Tomasz Witczak

8 sierpnia 2012 r. 07:44

Oferta pracy

Usunięcie strony

Tomasz Witczak

8 sierpnia 2012 r. 07:40

Oferta pracy

Edycja

Tomasz Witczak

8 sierpnia 2012 r. 07:40

Oferta pracy dla Inżyniera Budownictwa

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

8 sierpnia 2012 r. 07:36

Oferta pracy

Dodanie

Tomasz Witczak

26 lipca 2012 r. 10:29

Przetarg na budowę wiaty na sprzęt ciężki

Edycja

Tomasz Witczak

26 lipca 2012 r. 10:27

Przetarg na budowę wiaty na sprzęt ciężki

Edycja

Tomasz Witczak

26 lipca 2012 r. 10:26

Przetarg na budowę wiaty na sprzęt ciężki

Edycja

Tomasz Witczak

26 lipca 2012 r. 10:23

Przetarg na budowę wiaty na sprzęt ciężki

Dodanie

Tomasz Witczak

8 maja 2012 r. 12:04

Instrukcja

Edycja

Tomasz Witczak

13 kwietnia 2012 r. 10:09

Rada Nadzorcza

Edycja

Tomasz Witczak

4 kwietnia 2012 r. 09:09

Oferta na projekt budowlany pt.

Edycja

Tomasz Witczak

4 kwietnia 2012 r. 09:08

Oferta na projekt budowlany pt.

Edycja

Tomasz Witczak

4 kwietnia 2012 r. 09:07

Oferta na projekt budowlany pt.

Edycja

Tomasz Witczak

4 kwietnia 2012 r. 08:59

Oferta na projekt budowlany pt. "Przejście ciepłociągu 2xDN600 pod torami PKP"

Dodanie

Tomasz Witczak

4 kwietnia 2012 r. 08:45

Oferta na projekt budowlany pt."Spięcie pierścieniowe sieci ciepłowniczej..."

Dodanie

Tomasz Witczak

4 kwietnia 2012 r. 08:38

Oferta na projekt budowy pt."Spięcie pierścieniowe sieci ciepłowniczej"

Usunięcie

Tomasz Witczak

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |