Rejestr zmian

Data modyfikacji

Nazwa

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

24 listopada 2014 r. 14:22

Zakup licencji oraz wdrożenie systemu do monitorowania pracy i inteligentnego zarządzania siecią ciepłowniczą.

Dodanie

Tomasz Witczak

19 listopada 2014 r. 08:08

Oferta na remont komory ciepłowniczej S-9.2 ul. Królewiecka 30

Edycja

Tomasz Witczak

19 listopada 2014 r. 07:42

Oferta na remont komory ciepłowniczej S-9.2 ul. Królewiecka 30

Dodanie

Tomasz Witczak

17 listopada 2014 r. 13:33

Zgłaszanie awarii i usterek.

Usunięcie pliku

Tomasz Witczak

17 listopada 2014 r. 13:32

Zgłaszanie usterek i awarii

Edycja

Tomasz Witczak

17 listopada 2014 r. 13:30

Zgłaszanie usterek i awarii

Edycja

Tomasz Witczak

17 listopada 2014 r. 13:30

Zgłaszanie usterek i awarii

Edycja

Tomasz Witczak

17 listopada 2014 r. 13:30

Zgłaszanie usterek i awarii

Edycja

Tomasz Witczak

17 listopada 2014 r. 10:23

Zgłaszanie usterek i awarii

Edycja

Tomasz Witczak

17 listopada 2014 r. 10:15

Zgłaszanie usterek i awarii

Edycja

Tomasz Witczak

17 listopada 2014 r. 10:14

Zgłaszanie usterek i awarii

Edycja

Tomasz Witczak

17 listopada 2014 r. 08:38

Zgłaszanie usterek i awarii

Edycja

Tomasz Witczak

17 listopada 2014 r. 08:37

Zgłaszanie usterek i awarii

Edycja

Tomasz Witczak

17 listopada 2014 r. 08:36

Zgłaszanie usterek i awarii

Edycja

Tomasz Witczak

17 listopada 2014 r. 08:35

Zgłaszanie usterek i awarii

Edycja

Tomasz Witczak

17 listopada 2014 r. 08:33

Zgłaszanie usterek i awarii

Dodanie

Tomasz Witczak

5 listopada 2014 r. 14:13

Oferta na wykonanie ekspertyzy techniczno - budowlanej budynku pomocniczego na terenie Ciepłowni MPEC Sp z o.o.

Dodanie

Tomasz Witczak

24 października 2014 r. 08:39

Aktywa - Sprawozdania finansowe

Edycja

Tomasz Witczak

24 października 2014 r. 08:36

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 30.04.2014r.

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

24 października 2014 r. 08:34

Bilans sporządzony na dzień 30.04.2014r.

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

9 października 2014 r. 13:45

Ogłoszenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości Obręb 2010 Michelin

Edycja

Tomasz Witczak

9 października 2014 r. 13:43

Oferta na opracowanie projektu technicznego modernizacji węzłów kompensacyjnych kanałów dymowych w kominie H - 160

Edycja

Tomasz Witczak

9 października 2014 r. 13:38

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanałów spalin Nr 1,2,3 w Ciepłowni MPEC

Edycja

Tomasz Witczak

9 października 2014 r. 13:36

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wewnętrznej sieci przeciwpożarowej na terenie Ciepłowni MPEC

Edycja

Tomasz Witczak

9 października 2014 r. 13:35

Dostawa 7 sztuk węzłów cieplnych kompaktowych.

Edycja

Tomasz Witczak

9 października 2014 r. 13:34

Złożenie oferty na zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni.

Edycja

Tomasz Witczak

9 października 2014 r. 13:34

Oferta na zakup i wymianę baterii UPS.

Edycja

Tomasz Witczak

9 października 2014 r. 13:33

Wybieramy dostawcę nowej wersji oprogramowania Outlook 2013 SNGL OLP NL - 55 szt.

Edycja

Tomasz Witczak

23 września 2014 r. 13:39

Wybieramy dostawcę nowej wersji oprogramowania Outlook 2013 SNGL OLP NL - 55 szt.

Dodanie

Tomasz Witczak

10 września 2014 r. 07:53

Oferta na zakup i wymianę baterii UPS.

Dodanie

Tomasz Witczak

10 września 2014 r. 07:48

Złożenie oferty na zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni.

Dodanie

Tomasz Witczak

8 września 2014 r. 13:45

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wewnętrznej sieci przeciwpożarowej na terenie Ciepłowni MPEC

Edycja

Tomasz Witczak

29 sierpnia 2014 r. 10:23

Dostawa 7 sztuk węzłów cieplnych kompaktowych.

Edycja

Tomasz Witczak

29 sierpnia 2014 r. 10:13

Dostawa 7 sztuk węzłów cieplnych kompaktowych.

Dodanie

Tomasz Witczak

27 sierpnia 2014 r. 12:47

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wewnętrznej sieci przeciwpożarowej na terenie Ciepłowni MPEC

Dodanie

Tomasz Witczak

8 sierpnia 2014 r. 13:33

Złożenie oferty na wymianę i uzupełnienie uszkodzonych płytek ceramicznych na rampie i cokole obiektu budynku administracyjno-biurowego spółki

Dodanie

Tomasz Witczak

8 sierpnia 2014 r. 13:23

Urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

Edycja

Tomasz Witczak

8 sierpnia 2014 r. 13:22

Wybór wykonawcy na budowę sieci cieplnej z przyłączami w ul. Rzecznej

Edycja

Tomasz Witczak

8 sierpnia 2014 r. 13:21

Oferta na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej i wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Jodłowej 6

Edycja

Tomasz Witczak

8 sierpnia 2014 r. 13:20

Złożenie oferty na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w ul. Łęgskiej, Browarnej i Szpichlernej

Edycja

Tomasz Witczak

8 sierpnia 2014 r. 13:19

Złożenie oferty na remont ścian w budynku głównym Ciepłowni.

Edycja

Tomasz Witczak

8 sierpnia 2014 r. 13:18

Oferta na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej i wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Polnej Dyskont

Edycja

Tomasz Witczak

8 sierpnia 2014 r. 13:15

Oferta na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej i wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Polnej Dyskont

Edycja

Tomasz Witczak

8 sierpnia 2014 r. 13:15

Oferta na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej i wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Polnej Dyskont

Edycja

Tomasz Witczak

8 sierpnia 2014 r. 13:15

Oferta na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej i wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Polnej Dyskont

Edycja

Tomasz Witczak

8 sierpnia 2014 r. 13:06

Złożenie oferty na remont ścian w budynku głównym Ciepłowni.

Edycja

Tomasz Witczak

8 sierpnia 2014 r. 13:05

Złożenie oferty na remont ścian w budynku głównym Ciepłowni.

Edycja

Tomasz Witczak

8 sierpnia 2014 r. 13:03

Oferta na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej i wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Polnej Dyskont

Edycja

Tomasz Witczak

8 sierpnia 2014 r. 13:02

Oferta na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej i wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Polnej Dyskont

Edycja

Tomasz Witczak

8 sierpnia 2014 r. 13:01

Oferta na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej i wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Polnej Dyskont

Edycja

Tomasz Witczak

8 sierpnia 2014 r. 13:00

Oferta na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej i wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Polnej Dyskont

Edycja

Tomasz Witczak

23 lipca 2014 r. 12:52

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanałów spalin Nr 1,2,3 w Ciepłowni MPEC

Dodanie

Dariusz Oleradzki

18 lipca 2014 r. 08:09

Oferta na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej i wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Polnej Dyskont

Dodanie

Tomasz Witczak

18 lipca 2014 r. 08:04

Złożenie oferty na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej i wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Polnej Dyskont "Czerwona torebka"

Usunięcie

Tomasz Witczak

18 lipca 2014 r. 07:52

Złożenie oferty na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej i wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Polnej Dyskont "Czerwona torebka"

Dodanie

Tomasz Witczak

17 lipca 2014 r. 11:16

Złożenie oferty na remont ścian w budynku głównym Ciepłowni.

Dodanie

Tomasz Witczak

16 lipca 2014 r. 11:15

Złożenie oferty na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w ul. Łęgskiej, Browarnej i Szpichlernej

Dodanie

Tomasz Witczak

18 czerwca 2014 r. 11:58

Oferta na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej i wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Jodłowej 6

Dodanie

Tomasz Witczak

18 czerwca 2014 r. 11:54

Oferta na opracowanie projektu technicznego modernizacji węzłów kompensacyjnych kanałów dymowych w kominie H - 160

Edycja

Tomasz Witczak

18 czerwca 2014 r. 11:51

Oferta na opracowanie projektu technicznego modernizacji węzłów kompensacyjnych kanałów dymowych w kominie H - 160

Dodanie

Tomasz Witczak

13 czerwca 2014 r. 12:35

Wybór wykonawcy na budowę sieci cieplnej z przyłączami w ul. Rzecznej

Dodanie

Dariusz Oleradzki

10 czerwca 2014 r. 15:19

Urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

Dodanie

Dariusz Oleradzki

2 czerwca 2014 r. 08:33

Usunięcie

Tomasz Witczak

2 czerwca 2014 r. 08:32

Edycja

Tomasz Witczak

2 czerwca 2014 r. 08:29

Ogłoszenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości Obręb 2010 Michelin

Dodanie

Tomasz Witczak

2 czerwca 2014 r. 08:25

Ogłoszenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości Obręb 2010 Michelin

Edycja

Tomasz Witczak

2 czerwca 2014 r. 08:24

Ogłoszenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości Obręb 2010 Michelin

Dodanie

Tomasz Witczak

27 maja 2014 r. 08:52

Dotyczy opracowania projektu technicznego modernizacji węzłów kompensacyjnych kanałów dymowych w kominie H-160

Dodanie

Tomasz Witczak

6 maja 2014 r. 12:40

Złożenie oferty na przebudowę komory ciepłowniczej przy ul. POW 21 we Włocławku

Dodanie

Tomasz Witczak

3 marca 2014 r. 14:59

Zapytanie ofertowe pt. Projekt i wykonawstwo systemu automatyki dla kotłów WR-25 i WR-10

Dodanie

Tomasz Witczak

27 lutego 2014 r. 12:31

oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

Dodanie

Tomasz Witczak

27 lutego 2014 r. 12:29

Usunięcie

Tomasz Witczak

27 lutego 2014 r. 12:27

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

Dodanie

Tomasz Witczak

26 lutego 2014 r. 12:45

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do obiektów kościelnych w rejonie ul. Prymasa Karnkowskiego we W-wku

Edycja

Tomasz Witczak

26 lutego 2014 r. 12:43

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do obiektów kościelnych w rejonie ul. Prymasa Karnkowskiego we W-wku

Dodanie

Tomasz Witczak

13 lutego 2014 r. 07:48

Złożenie oferty na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami do budynków

Dodanie

Tomasz Witczak

10 lutego 2014 r. 14:58

Oferta na wykonanie dokument. projektowo-kosztowej pn. Przebudowa kompensatora U-kształtowego na magistr. 2xDN600

Edycja

Tomasz Witczak

7 lutego 2014 r. 09:09

Oferta na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami do budynków.

Edycja

Tomasz Witczak

7 lutego 2014 r. 09:08

Oferta na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami do budynków.

Edycja

Tomasz Witczak

7 lutego 2014 r. 07:48

Oferta na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami do budynków.

Dodanie

Tomasz Witczak

6 lutego 2014 r. 13:50

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego kanałów spalin Ciepłowni MPEC na odcinku od wentylatorów spalinowych do komina H-160

Dodanie

Dariusz Oleradzki

31 stycznia 2014 r. 14:55

Oferta na dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem.

Dodanie

Tomasz Witczak

30 stycznia 2014 r. 10:26

Oferta na wykonanie dokument. projektowo-kosztowej pn. Przebudowa kompensatora U-kształtowego na magistr. 2xDN600

Edycja

Tomasz Witczak

30 stycznia 2014 r. 10:22

Oferta na wykonanie dokument. projektowo-kosztowej pn. Przebudowa kompensatora U-kształtowego na magistr. 2xDN600

Dodanie

Tomasz Witczak

30 stycznia 2014 r. 10:15

Oferta na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztowej dla zadania inwest. pn. "Przebudowa kompensatorara U-kształtowego na magistrali ciepłowniczej 2 DN600"

Usunięcie

Tomasz Witczak

30 stycznia 2014 r. 10:11

Oferta na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztowej dla zadania inwest. pn. "Przebudowa kompensatorara U-kształtowego na magistrali ciepłowniczej 2 DN600"

Dodanie

Tomasz Witczak

23 stycznia 2014 r. 15:24

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z budową przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Okrężnej 2c

Edycja

Dariusz Oleradzki

23 stycznia 2014 r. 15:22

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z budową przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Okrężnej 2c

Edycja

Dariusz Oleradzki

23 stycznia 2014 r. 15:19

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z budową przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Okrężnej 2c

Dodanie

Dariusz Oleradzki

23 stycznia 2014 r. 15:11

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z budową przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Okrężnej 2c

Usunięcie

Dariusz Oleradzki

23 stycznia 2014 r. 15:02

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z budową przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Okrężnej 2c

Edycja

Dariusz Oleradzki

3 stycznia 2014 r. 11:20

Aktywa - Sprawozdania finansowe

Edycja

Tomasz Witczak

3 stycznia 2014 r. 11:20

Aktywa - Sprawozdania finansowe

Edycja

Tomasz Witczak

3 stycznia 2014 r. 11:19

Aktywa - Sprawozdania finansowe

Edycja

Tomasz Witczak

23 grudnia 2013 r. 10:10

W dniu 27.12.2013r. kasa MPEC nieczynna.

Dodanie

Tomasz Witczak

9 grudnia 2013 r. 09:54

Aktywa - Sprawozdania finansowe

Edycja

Tomasz Witczak

9 grudnia 2013 r. 09:54

Aktywa - Sprawozdania finansowe

Edycja

Tomasz Witczak

9 grudnia 2013 r. 09:53

Aktywa - Sprawozdania finansowe

Edycja

Tomasz Witczak

9 grudnia 2013 r. 09:53

Aktywa - Sprawozdania finansowe

Edycja

Tomasz Witczak

9 grudnia 2013 r. 09:52

Aktywa - Sprawozdania finansowe

Edycja

Tomasz Witczak

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |