Rejestr zmian

Data modyfikacji

Nazwa

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

10 lipca 2015 r. 12:03

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Łęgskiej 49 (dostawa ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.)

Edycja

Radosław Karlikowski

10 lipca 2015 r. 12:03

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Łęggskiej 49 (dostawa ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.)

Edycja

Radosław Karlikowski

10 lipca 2015 r. 12:03

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Łęggskiej 49 (dostawa ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.)

Edycja

Radosław Karlikowski

10 lipca 2015 r. 12:02

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Łęggskiej 49 (dostawa ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.)

Edycja

Radosław Karlikowski

10 lipca 2015 r. 12:02

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Łęggskiej 49 (dostawa ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.)

Edycja

Radosław Karlikowski

10 lipca 2015 r. 11:57

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Łęggskiej 49 (dostawa ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.)

Dodanie

Radosław Karlikowski

10 lipca 2015 r. 11:45

Dostawa 20 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem systemowym

Edycja

Radosław Karlikowski

10 lipca 2015 r. 11:43

Dostawa 20 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem systemowym

Edycja

Radosław Karlikowski

10 lipca 2015 r. 11:43

Dostawa 20 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem systemowym

Dodanie

Radosław Karlikowski

10 lipca 2015 r. 11:36

Modernizacja kompensatorów kanałów dymowych w kominie H-160

Edycja

Radosław Karlikowski

10 lipca 2015 r. 11:32

Modernizacja kompensatorów kanałów dymowych w kominie H-160

Edycja

Radosław Karlikowski

10 lipca 2015 r. 11:31

Modernizacja kompensatorów kanałów dymowych w kominie H-160

Edycja

Radosław Karlikowski

10 lipca 2015 r. 11:30

Modernizacja kompensatorów kanałów dymowych w kominie H-160

Dodanie

Radosław Karlikowski

10 lipca 2015 r. 10:42

Dostawa i uruchomienie centrali telefonicznej

Edycja

Radosław Karlikowski

9 lipca 2015 r. 13:11

Dostawa samochodu osobowego

Edycja

Radosław Karlikowski

9 lipca 2015 r. 13:11

Dostawa samochodu osobowego

Edycja

Radosław Karlikowski

8 lipca 2015 r. 10:13

Kontrole, Inspekcje, Audyty

Edycja

Radosław Karlikowski

8 lipca 2015 r. 10:13

Kontrola - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

Usunięcie pliku

Radosław Karlikowski

8 lipca 2015 r. 10:12

Kontrole, Inspekcje, Audyty

Edycja

Radosław Karlikowski

8 lipca 2015 r. 10:12

Kontrola - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku - 2015 rok

Dodanie pliku

Radosław Karlikowski

7 lipca 2015 r. 14:15

Sprzedaż mieszanki popiołowo - żużlowej

Edycja

Radosław Karlikowski

7 lipca 2015 r. 14:12

Sprzedaż mieszanki popiołowo - żużlowej

Dodanie

Radosław Karlikowski

7 lipca 2015 r. 12:18

Audyt z Systemu Zarządzania Jakością

Usunięcie pliku

Radosław Karlikowski

7 lipca 2015 r. 12:18

Audit - System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

Usunięcie pliku

Radosław Karlikowski

7 lipca 2015 r. 12:17

Kontrole, Inspekcje, Audyty

Edycja

Radosław Karlikowski

7 lipca 2015 r. 12:17

Audit - System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 - 2013 rok

Dodanie pliku

Radosław Karlikowski

7 lipca 2015 r. 12:16

Audit - System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 - 2015 rok

Dodanie pliku

Radosław Karlikowski

7 lipca 2015 r. 09:00

Struktura organizacyjna

Edycja

Radosław Karlikowski

7 lipca 2015 r. 09:00

Statut

Dodanie pliku

Radosław Karlikowski

7 lipca 2015 r. 08:58

Przedmiot Działalności

Edycja

Radosław Karlikowski

6 lipca 2015 r. 15:05

Dostawa samochodu osobowego

Edycja

Dariusz Oleradzki

6 lipca 2015 r. 15:04

Dostawa samochodu osobowego

Edycja

Dariusz Oleradzki

6 lipca 2015 r. 14:59

Dostawa i uruchomienie centrali telefonicznej

Dodanie

Dariusz Oleradzki

3 lipca 2015 r. 14:59

Dostawa samochodu osobowego

Edycja

Dariusz Oleradzki

3 lipca 2015 r. 14:58

Dostawa samochodu osobowego

Dodanie

Dariusz Oleradzki

2 lipca 2015 r. 11:28

Statut

Usunięcie pliku

Radosław Karlikowski

2 lipca 2015 r. 11:26

Struktura organizacyjna

Edycja

Radosław Karlikowski

2 lipca 2015 r. 11:26

Statut

Dodanie pliku

Radosław Karlikowski

2 lipca 2015 r. 10:45

Kontakt

Edycja

Radosław Karlikowski

2 lipca 2015 r. 10:24

Zgromadzenie Wspólników

Edycja

Radosław Karlikowski

2 lipca 2015 r. 10:22

Struktura organizacyjna

Edycja

Radosław Karlikowski

2 lipca 2015 r. 10:22

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Spółki

Dodanie pliku

Radosław Karlikowski

2 lipca 2015 r. 08:04

Zarząd Spółki

Edycja

Radosław Karlikowski

2 lipca 2015 r. 07:53

Rada Nadzorcza

Edycja

Radosław Karlikowski

2 lipca 2015 r. 07:48

Zgromadzenie Wspólników

Edycja

Radosław Karlikowski

30 czerwca 2015 r. 12:03

Regulamin organizacyjny

Dodanie pliku

Radosław Karlikowski

30 czerwca 2015 r. 12:02

Schemat organizacyjny

Dodanie pliku

Radosław Karlikowski

30 czerwca 2015 r. 12:02

Schemat organizacyjny.

Usunięcie pliku

Radosław Karlikowski

26 czerwca 2015 r. 15:00

Kompleksowa obsługa geodezyjna w zakresie potrzeb wynikających z działalności MPEC Sp. z o.o.

Dodanie

Radosław Karlikowski

26 czerwca 2015 r. 14:56

Wykonanie projektów czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego w terenie objętym robotami inwestycyjnymi i awariami

Edycja

Radosław Karlikowski

26 czerwca 2015 r. 14:55

Wykonanie projektów czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego w terenie objętym robotami inwestycyjnymi i awariami

Edycja

Radosław Karlikowski

26 czerwca 2015 r. 14:54

Wykonanie projektów czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego w terenie objętym robotami inwestycyjnymi i awariami

Edycja

Radosław Karlikowski

26 czerwca 2015 r. 14:53

Wykonanie projektów czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego w terenie objętym robotami inwestycyjnymi i awariami

Edycja

Radosław Karlikowski

24 czerwca 2015 r. 13:34

Wykonanie nadzoru archeologicznego i sporządzenie dokumentacji z badań archeologicznych w terenie objętym robotami inwestycyjnymi

Edycja

Radosław Karlikowski

24 czerwca 2015 r. 13:33

Wykonanie nadzoru archeologicznego i sporządzenie dokumentacji z badań archeologicznych w terenie objętym robotami inwestycyjnymi

Edycja

Radosław Karlikowski

24 czerwca 2015 r. 13:32

Wykonanie nadzoru archeologicznego i sporządzenie dokumentacji z badań archeologicznych w terenie objętym robotami inwestycyjnymi

Dodanie

Radosław Karlikowski

24 czerwca 2015 r. 07:46

Wykonanie oznakowania czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego w terenie objętym robotami inwestycyjnymi

Edycja

Radosław Karlikowski

24 czerwca 2015 r. 07:44

Wykonanie oznakowania czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego w terenie objętym robotami inwestycyjnymi

Dodanie

Radosław Karlikowski

24 czerwca 2015 r. 07:40

Wykonanie projektów czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego w terenie objętym robotami inwestycyjnymi i awariami

Edycja

Radosław Karlikowski

24 czerwca 2015 r. 07:30

Wykonanie projektów czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego w terenie objętym robotami inwestycyjnymi i awariami

Dodanie

Radosław Karlikowski

19 czerwca 2015 r. 12:27

Złożenie oferty- zakup kruszarki laboratoryjnej czterowalcowej

Edycja

Radosław Karlikowski

19 czerwca 2015 r. 12:26

Złożenie oferty- zakup kruszarki laboratoryjnej czterowalcowej

Edycja

Radosław Karlikowski

19 czerwca 2015 r. 12:26

Złożenie oferty- zakup kruszarki laboratoryjnej czterowalcowej

Edycja

Radosław Karlikowski

19 czerwca 2015 r. 12:13

Złożenie oferty- zakup kruszarki laboratoryjnej czterowalcowej

Edycja

Radosław Karlikowski

19 czerwca 2015 r. 12:12

Złożenie oferty- zakup kruszarki laboratoryjnej czterowalcowej

Edycja

Radosław Karlikowski

19 czerwca 2015 r. 10:56

Złożenie oferty- zakup kruszarki laboratoryjnej czterowalcowej

Dodanie

Radosław Karlikowski

17 czerwca 2015 r. 07:48

Edycja

Radosław Karlikowski

17 czerwca 2015 r. 07:47

2015.06.17 - Informacja dla Odbiorców Ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Dodanie

Radosław Karlikowski

16 czerwca 2015 r. 11:52

Usunięcie

Radosław Karlikowski

16 czerwca 2015 r. 11:50

Informacja dla Odbiorców ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. dotycząca przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego

Dodanie

Radosław Karlikowski

16 czerwca 2015 r. 10:32

Audit - System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

Dodanie pliku

Radosław Karlikowski

16 czerwca 2015 r. 10:20

Kontrola - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

Dodanie pliku

Radosław Karlikowski

15 czerwca 2015 r. 13:31

Kontrole, Inspekcje, Audyty

Edycja

Radosław Karlikowski

15 czerwca 2015 r. 12:58

Audyt z Systemu Zarządzania Jakością

Usunięcie pliku

Radosław Karlikowski

15 czerwca 2015 r. 12:57

Audyt z Systemu Zarządzania Jakością

Dodanie pliku

Radosław Karlikowski

15 czerwca 2015 r. 12:52

Kontrole, Inspekcje, Audyty

Edycja

Radosław Karlikowski

15 czerwca 2015 r. 12:50

Kontrole, Inspekcje, Audyty

Edycja

Radosław Karlikowski

15 czerwca 2015 r. 12:41

Kontrole, Inspekcje, Audyty

Edycja

Radosław Karlikowski

15 czerwca 2015 r. 10:36

Strona główna

Edycja

Radosław Karlikowski

9 czerwca 2015 r. 09:16

Złożenie oferty na zakup oprogramowania Microsoft Office Home & Business 2013 PL - PKC BOX (dystrybucja polska).

Edycja

Dariusz Oleradzki

9 czerwca 2015 r. 08:57

Złożenie oferty na dostawę materiałów biurowych do obsługi administracyjno - biurowej Spółki.

Edycja

Dariusz Oleradzki

9 czerwca 2015 r. 08:57

Wykonanie nadzoru archeologicznego i sporządzenie dokumentacji z badań archeologicznych w terenie objętym robotami inwestycyjnymi.

Edycja

Dariusz Oleradzki

9 czerwca 2015 r. 08:57

Złożenie oferty dotyczącej kompleksowej obsługi geodezyjnej w zakresie potrzeb wynikających z działalności MPEC sp. z o.o.

Edycja

Dariusz Oleradzki

9 czerwca 2015 r. 08:56

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na odcinku w ul. Miłej (etap II cz II) i od ul. Chłodnej do ul. Długiej (etap II cz III) we W-wku.

Edycja

Dariusz Oleradzki

9 czerwca 2015 r. 08:56

Oferta na oznakowanie czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego w terenie objetym robotami inwestycyjnymi.

Edycja

Dariusz Oleradzki

9 czerwca 2015 r. 08:56

Oferta na wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego w terenie objętym robotami inwestycyjnymi i awariami.

Edycja

Dariusz Oleradzki

9 czerwca 2015 r. 08:55

Dotyczy budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w ul. Leśnej we W-wku oraz budowy wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Leśnej 10/12 we W-wku.

Edycja

Dariusz Oleradzki

22 maja 2015 r. 11:52

Kontakt

Edycja

Tomasz Witczak

22 maja 2015 r. 11:08

Złożenie oferty na zakup oprogramowania Microsoft Office Home & Business 2013 PL - PKC BOX (dystrybucja polska).

Dodanie

Tomasz Witczak

14 maja 2015 r. 14:12

Złożenie oferty na dostawę oleju napędowego

Edycja

Tomasz Witczak

11 maja 2015 r. 12:23

Oferta na wykonanie badań nieniszczących złącz spawanych.

Dodanie

Tomasz Witczak

8 maja 2015 r. 11:00

Dotyczy budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w ul. Leśnej we W-wku oraz budowy wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Leśnej 10/12 we W-wku.

Dodanie

Tomasz Witczak

7 maja 2015 r. 12:45

Oferta na wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego w terenie objętym robotami inwestycyjnymi i awariami.

Dodanie

Tomasz Witczak

7 maja 2015 r. 12:35

Oferta na oznakowanie czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego w terenie objetym robotami inwestycyjnymi.

Dodanie

Tomasz Witczak

6 maja 2015 r. 13:57

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na odcinku w ul. Miłej (etap II cz II) i od ul. Chłodnej do ul. Długiej (etap II cz III) we W-wku.

Edycja

Tomasz Witczak

6 maja 2015 r. 09:13

Złożenie oferty dotyczącej kompleksowej obsługi geodezyjnej w zakresie potrzeb wynikających z działalności MPEC sp. z o.o.

Dodanie

Tomasz Witczak

6 maja 2015 r. 09:09

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na odcinku w ul. Miłej (etap II cz II) i od ul. Chłodnej do ul. Długiej (etap II cz III) we W-wku.

Dodanie

Tomasz Witczak

6 maja 2015 r. 08:55

Złożenie oferty na dostawę materiałów biurowych do obsługi administracyjno - biurowej Spółki.

Edycja

Tomasz Witczak

6 maja 2015 r. 08:35

Złożenie oferty na dostawę materiałów biurowych do obsługi administracyjno - biurowej Spółki.

Dodanie

Tomasz Witczak

4 maja 2015 r. 14:14

Wykonanie nadzoru archeologicznego i sporządzenie dokumentacji z badań archeologicznych w terenie objętym robotami inwestycyjnymi.

Dodanie

Tomasz Witczak

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |