Rejestr zmian

Data modyfikacji

Nazwa

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

17 marca 2020 r. 10:16

Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Reymonta 17b we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

16 marca 2020 r. 12:19

Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczeniu pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

10 marca 2020 r. 13:23

Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczaniu pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

24 lutego 2020 r. 11:46

Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczaniu pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

20 lutego 2020 r. 13:07

Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczeniu pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

20 lutego 2020 r. 11:21

Sukcesywne świadczenie usług polegających na opracowywaniu projektów czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

18 lutego 2020 r. 14:37

Sukcesywne wykonywanie robót budowlanych polegających na rozbiórce i odtwarzaniu nawierzchni na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

17 lutego 2020 r. 14:38

Wykonanie i dostawa indywidualnego kompaktowego węzła cieplnego

Edycja

Zbigniew Szmajda

13 lutego 2020 r. 09:08

2020

Edycja

Zbigniew Szmajda

13 lutego 2020 r. 08:58

Kontrole, Inspekcje, Audyty 2019

Usunięcie strony

Zbigniew Szmajda

13 lutego 2020 r. 08:56

2020

Edycja

Zbigniew Szmajda

13 lutego 2020 r. 08:55

2020

Dodanie

Zbigniew Szmajda

13 lutego 2020 r. 08:54

Kontrole, Inspekcje, Audyty 2019

Edycja

Zbigniew Szmajda

13 lutego 2020 r. 08:53

|Kontrole, Inspekcje, Audyty 2019

Dodanie

Zbigniew Szmajda

11 lutego 2020 r. 10:31

Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczeniu pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

10 lutego 2020 r. 13:01

Sukcesywne świadczenie usług polegających na opracowywaniu projektów czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

7 lutego 2020 r. 13:42

Sukcesywne wykonywanie robót budowlanych polegających na rozbiórce i odtwarzaniu nawierzchni na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

7 lutego 2020 r. 10:58

Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych (Zmiana terminu składania ofert na 4.02.2020 g. 9.00.)

Edycja

Zbigniew Szmajda

6 lutego 2020 r. 09:25

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Edycja

Zbigniew Szmajda

30 stycznia 2020 r. 13:43

Wykonanie i dostawa indywidualnego kompaktowego węzła cieplnego

Dodanie

Zbigniew Szmajda

29 stycznia 2020 r. 14:52

Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych (Zmiana terminu składania ofert na 4.02.2020 g. 9.00.)

Edycja

Zbigniew Szmajda

29 stycznia 2020 r. 14:31

Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych

Edycja

Zbigniew Szmajda

29 stycznia 2020 r. 13:41

Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych

Edycja

Zbigniew Szmajda

24 stycznia 2020 r. 13:10

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Dodanie

Zbigniew Szmajda

23 stycznia 2020 r. 13:53

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Edycja

Zbigniew Szmajda

22 stycznia 2020 r. 12:19

Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych

Dodanie

Zbigniew Szmajda

17 stycznia 2020 r. 13:15

Wykonanie rocznego badania kontrolnego AST dla automatycznego systemu (AMS) monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza

Edycja

Zbigniew Szmajda

17 stycznia 2020 r. 11:02

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Edycja

Zbigniew Szmajda

17 stycznia 2020 r. 11:01

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Edycja

Zbigniew Szmajda

10 stycznia 2020 r. 14:29

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Dodanie

Zbigniew Szmajda

9 stycznia 2020 r. 13:07

Wykonanie rocznego badania kontrolnego AST dla automatycznego systemu (AMS) monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza

Dodanie

Zbigniew Szmajda

9 stycznia 2020 r. 13:04

Wykonanie rocznego badania kontrolnego AST dla automatycznego systemu (AMS) monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza

Edycja

Zbigniew Szmajda

9 stycznia 2020 r. 13:03

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Edycja

Zbigniew Szmajda

9 stycznia 2020 r. 13:00

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) - (unieważnione)

Edycja

Zbigniew Szmajda

9 stycznia 2020 r. 13:00

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) (unieważnione)

Edycja

Zbigniew Szmajda

9 stycznia 2020 r. 12:59

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK)

Edycja

Zbigniew Szmajda

30 grudnia 2019 r. 12:52

Wykonanie rocznego badania kontrolnego AST dla automatycznego systemu (AMS) monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza

Dodanie

Zbigniew Szmajda

19 grudnia 2019 r. 12:54

Dostawa pelletu drzewnego

Edycja

Zbigniew Szmajda

19 grudnia 2019 r. 12:47

Dostawa oleju napędowego grzewczego

Edycja

Zbigniew Szmajda

18 grudnia 2019 r. 12:54

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Dodanie

Zbigniew Szmajda

17 grudnia 2019 r. 14:55

Dostawa urządzeń, armatury, materiałów oraz części zamiennych dla potrzeb utrzymania ruchu systemu ciepłowniczego MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

10 grudnia 2019 r. 12:35

Dostawa oleju napędowego grzewczego

Edycja

Zbigniew Szmajda

10 grudnia 2019 r. 12:24

Dostawa pelletu drzewnego

Dodanie

Zbigniew Szmajda

9 grudnia 2019 r. 13:09

Dostawa oleju napędowego grzewczego

Dodanie

Zbigniew Szmajda

6 grudnia 2019 r. 08:30

Dostawa urządzeń, armatury, materiałów oraz części zamiennych dla potrzeb utrzymania ruchu systemu ciepłowniczego MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

29 listopada 2019 r. 11:59

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK)

Dodanie

Zbigniew Szmajda

29 listopada 2019 r. 11:55

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) - (unieważnione)

Edycja

Zbigniew Szmajda

29 listopada 2019 r. 11:46

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK)

Edycja

Zbigniew Szmajda

29 listopada 2019 r. 11:45

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK)

Edycja

Zbigniew Szmajda

12 listopada 2019 r. 10:51

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED Zadanie 2 Etap I Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotłów WR-25 (K3iK4) oraz WR-10(K1iK2)”.

Edycja

Zbigniew Szmajda

8 listopada 2019 r. 13:46

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK)

Edycja

Zbigniew Szmajda

8 listopada 2019 r. 13:42

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK)

Edycja

Zbigniew Szmajda

8 listopada 2019 r. 13:42

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK)

Edycja

Zbigniew Szmajda

8 listopada 2019 r. 13:41

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK)

Edycja

Zbigniew Szmajda

8 listopada 2019 r. 13:38

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK)

Edycja

Zbigniew Szmajda

8 listopada 2019 r. 13:31

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) z Miejskim Przed

Dodanie

Zbigniew Szmajda

18 października 2019 r. 12:39

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED Zadanie 2 Etap I Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotłów WR-25 (K3iK4) oraz WR-10(K1iK2)”.

Edycja

Aleksandra Reut

18 października 2019 r. 12:39

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED Zadanie 2 Etap I Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotłów WR-25 (K3iK4) oraz WR-10(K1iK2)”.

Edycja

Aleksandra Reut

8 października 2019 r. 12:10

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Warszawskiej 15 we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

4 października 2019 r. 14:13

Wykonanie i dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Edycja

Zbigniew Szmajda

4 października 2019 r. 12:34

Remont komory ciepłowniczej P-15 zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Planty we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

4 października 2019 r. 12:34

Remont komory ciepłowniczej P-15 zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Planty we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

4 października 2019 r. 12:30

Remont komory ciepłowniczej P-15 zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Planty we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

1 października 2019 r. 11:09

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Okrężnej we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

1 października 2019 r. 10:50

Wykonanie i dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Edycja

Zbigniew Szmajda

1 października 2019 r. 09:59

Ochrona i zabezpieczenie obiektów i mienia Spółki MPEC

Edycja

Zbigniew Szmajda

30 września 2019 r. 13:00

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Warszawskiej 15 we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

26 września 2019 r. 14:23

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Reymonta 44, Św. Antoniego 9 i 11 we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

26 września 2019 r. 07:31

Praca , Zatrudnienie

Edycja

Zbigniew Szmajda

25 września 2019 r. 14:52

Wykonanie i dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Edycja

Aleksandra Reut

25 września 2019 r. 14:52

Wykonanie i dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Edycja

Aleksandra Reut

25 września 2019 r. 14:49

Wykonanie i dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Dodanie

Aleksandra Reut

25 września 2019 r. 12:52

Praca , Zatrudnienie

Edycja

Aleksandra Reut

25 września 2019 r. 12:19

Ochrona i zabezpieczenie obiektów i mienia Spółki MPEC

Edycja

Aleksandra Reut

25 września 2019 r. 12:19

Ochrona i zabezpieczenie obiektów i mienia Spółki MPEC

Edycja

Aleksandra Reut

25 września 2019 r. 12:17

Ochrona i zabezpieczenie obiektów i mienia Spółki MPEC

Edycja

Aleksandra Reut

25 września 2019 r. 12:17

Ochrona i zabezpieczenie obiektów i mienia Spółki MPEC

Edycja

Aleksandra Reut

25 września 2019 r. 12:15

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Kościuszki 19a we Włocławku

Edycja

Aleksandra Reut

25 września 2019 r. 12:15

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Kościuszki 19a we Włocławku

Edycja

Aleksandra Reut

25 września 2019 r. 12:12

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Kościuszki 19a we Włocławku

Edycja

Aleksandra Reut

24 września 2019 r. 13:23

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Związków Zawodowych we Włocławku

Edycja

Aleksandra Reut

24 września 2019 r. 13:23

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Związków Zawodowych we Włocławku

Edycja

Aleksandra Reut

24 września 2019 r. 13:22

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Związków Zawodowych we Włocławku

Edycja

Aleksandra Reut

20 września 2019 r. 13:16

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED Zadanie 2 Etap I Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotłów WR-25 (K3iK4) oraz WR-10(K1iK2)”.

Edycja

Aleksandra Reut

20 września 2019 r. 13:08

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED Zadanie 2 Etap I Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotłów WR-25 (K3iK4) oraz WR-10(K1iK2)”.

Edycja

Aleksandra Reut

20 września 2019 r. 13:01

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED Zadanie 2 Etap I Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotłów WR-25 (K3iK4) oraz WR-10(K1iK2)”.

Edycja

Aleksandra Reut

20 września 2019 r. 12:40

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED Zadanie 2 Etap I Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotłów WR-25 (K3iK4) oraz WR-10(K1iK2)”.

Edycja

Aleksandra Reut

20 września 2019 r. 12:40

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED Zadanie 2 Etap I Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotłów WR-25 (K3iK4) oraz WR-10(K1iK2)”.

Dodanie

Aleksandra Reut

19 września 2019 r. 10:36

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Okrężnej we Włocławku

Edycja

Aleksandra Reut

19 września 2019 r. 10:36

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Okrężnej we Włocławku

Edycja

Aleksandra Reut

19 września 2019 r. 10:22

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Okrężnej we Włocławku

Dodanie

Aleksandra Reut

19 września 2019 r. 10:21

Ochrona i zabezpieczenie obiektów i mienia Spółki MPEC

Edycja

Aleksandra Reut

19 września 2019 r. 10:21

Ochrona i zabezpieczenie obiektów i mienia Spółki MPEC

Edycja

Aleksandra Reut

19 września 2019 r. 10:20

Ochrona i zabezpieczenie obiektów i mienia Spółki MPEC

Edycja

Aleksandra Reut

19 września 2019 r. 08:56

Ochrona i zabezpieczenie obiektów i mienia Spółki MPEC

Edycja

Aleksandra Reut

18 września 2019 r. 15:17

Ochrona i zabezpieczenie obiektów i mienia Spółki MPEC

Edycja

Aleksandra Reut

17 września 2019 r. 14:46

Montaż indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Edycja

Aleksandra Reut

17 września 2019 r. 14:46

Montaż indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Edycja

Aleksandra Reut

17 września 2019 r. 14:44

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Piekarskiej 4 we Włocławku

Edycja

Aleksandra Reut

17 września 2019 r. 14:44

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Piekarskiej 4 we Włocławku

Edycja

Aleksandra Reut

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |