Wykonanie i dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: dostawa

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.31.2020.ZS

Data ogłoszenia: 03.08.2020 r. 

Data i godzina składania ofert:11.08.2020 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

11 sierpnia 2020 r. 12:45

Zbigniew Szmajda

Ogłoszenie o zamówieniu

3 sierpnia 2020 r. 12:08

Robert Marciniak

SIWZ

3 sierpnia 2020 r. 12:09

Robert Marciniak

Zał. Nr 1 do SIWZ - SOPZ

3 sierpnia 2020 r. 12:09

Robert Marciniak

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz oferty

3 sierpnia 2020 r. 12:11

Robert Marciniak

Zał. Nr 3 do SIWZ - ośw.o spełn. war. udziału w postęp.

3 sierpnia 2020 r. 12:11

Robert Marciniak

Zał. Nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

3 sierpnia 2020 r. 12:13

Robert Marciniak

Zał. Nr 5 do SIWZ - ośw. o statusie przedsiębiorcy

3 sierpnia 2020 r. 12:13

Robert Marciniak

Zał. nr 6 do SIWZ - wykaz dostaw

3 sierpnia 2020 r. 12:14

Robert Marciniak

Zał. nr 7 do SIWZ - projekt umowy

3 sierpnia 2020 r. 12:15

Robert Marciniak

powrót

Dodał :

Robert Marciniak

Data dodania :

3 sierpnia 2020 r. 12:08

Licznik odsłon :

201

Liczba zmian :

3

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

3 sierpnia 2020 r. 12:08

Dodanie

Robert Marciniak

3 sierpnia 2020 r. 12:19

Edycja

Robert Marciniak

11 sierpnia 2020 r. 12:45

Edycja

Zbigniew Szmajda