Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku posiada na sprzedaż złom

 Zaproszenie do składania ofert na kupno złomu

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku

zaprasza uprawnione podmioty do s k ł a d a n i a   p i s e m n y c h  o f e r t  na zakup:

złom stalowy – MIX w ilości  16 608,60 kg

złom aluminiowy – w ilości 21 kg

złom mosiężny / w tym wodomierze/ - w ilości 89,2 kg

złom miedzi – w ilości 2,8 kg

Z przedmiotem sprzedaży można się zapoznać w MPEC Sp. z.o.o we Włocławku

ul. Płocka 30/32 w dni robocze w godz. 8°°-14°° , po wcześniejszym uzgodnieniu terminuz p. Dariuszem Sarnowskim tel. 511 996 459.

Ubiegający się o zakup złomu muszą :

- posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzaniaw/w odpadów

- przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunku.

Pisemną ofertę zawierającą cenę oraz warunki odbioru złomu należy dostarczyć do siedziby sprzedającego przy ul. Płockiej 30/32 we Włocławku , do sekretariatu Prezesa Zarządu , do dnia 19.10.2018. Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową.

powrót

Dodał :

Remigiusz Krajewski

Data dodania :

11 października 2018 r. 07:41

Licznik odsłon :

506

Liczba zmian :

1

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

11 października 2018 r. 07:41

Dodanie

Remigiusz Krajewski