2015.06.17 - Informacja dla Odbiorców Ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku informuje, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia modernizacji urządzeń w źródle ciepła oraz prac remontowo-konserwacyjnych na sieci ciepłowniczej, w dniach  od 9 do 15 sierpnia 2015 nastąpi przerwa w dostawie  ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego dla Klientów MPEC.

Prace te są niezbędne do utrzymania w wysokiej sprawności technicznej urządzeń systemu ciepłowniczego, dzięki czemu zostanie zminimalizowane ryzyko powstania awarii w sezonie grzewczym.

Za wszelkie niedogodności, wynikłe w szczególności z braku dostawy ciepłej wody w okresie zaplanowanej przerwy, Spółka MPEC przeprasza swoich Klientów.

       Podejmowane przez MPEC działania zmierzają do osiągnięcia maksymalnej satysfakcji Klientów z jakości i niezawodności dostarczanego ciepła. Ponadto w trosce o swoich Klientów MPEC Spółka z o.o. we Włocławku wdraża systematycznie nowe rozwiązania technologiczne, które do niezbędnego minimum ograniczają czas przerwy w dostarczaniu ciepła oraz zapobiegają ewentualnym niedogodnościom dla Klientów wynikającym z zakresu prowadzonych prac. 

powrót

Dodał :

Radosław Karlikowski

Data dodania :

17 czerwca 2015 r. 07:47

Licznik odsłon :

1752

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

17 czerwca 2015 r. 07:47

Dodanie

Radosław Karlikowski

17 czerwca 2015 r. 07:48

Edycja

Radosław Karlikowski