2018

Państwowa Inspekcja Pracy 

Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Inspekcja Pracy

Zakres kontroli: Kontrola dot. ustalenia okoliczności przyczyn wypadku

Okres objęty kontrolą: stan bieżący

Termin kontroli: 22.11.2017 r. - 22.01.2018 r. 

Dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

Okres objęty kontrolą: rok 2017 i rok 2018 - do dnia zakończenia kontroli 

Termin kontroli: 18.10.2018 r. - 09.11.2018 r. 

Dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

 

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy  

Jednostka kontroli zewnętrznej: Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

Zakres kontroli: Przestrzegania obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych, sprawdzeni spełnienia wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, sprawdzenia posiadania przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli, sprawdzenie przestrzeganie spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej

Okres objęty kontrolą: stan bieżący 

Termin kontroli: 06.12.2018 r. - 10.12.2018 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Dodał :

Remigiusz Krajewski

Data dodania :

24 stycznia 2019 r. 13:25

Licznik odsłon :

729

Liczba zmian :

5

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

24 stycznia 2019 r. 13:25

Dodanie

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 13:25

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 13:37

Edycja

Remigiusz Krajewski

25 stycznia 2019 r. 13:20

Edycja

Remigiusz Krajewski

28 stycznia 2019 r. 11:08

Edycja

Remigiusz Krajewski