Rejestr zmian

Data modyfikacji

Nazwa

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

5 czerwca 2018 r. 11:50

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED Zadanie 1 Etap I Budowa instalacji odsiarczania i odpylania spalin dla kotłów WR-25 (K3 i K4)

Edycja

Remigiusz Krajewski

1 czerwca 2018 r. 11:20

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED Zadanie 1 Etap I Budowa instalacji odsiarczania i odpylania spalin dla kotłów WR-25 (K3 i K4)

Edycja

Remigiusz Krajewski

30 maja 2018 r. 07:32

YYY

Usunięcie

Remigiusz Krajewski

30 maja 2018 r. 07:21

YYY

Edycja

Remigiusz Krajewski

30 maja 2018 r. 07:17

YYY

Dodanie

Remigiusz Krajewski

28 maja 2018 r. 11:13

Kontakt

Edycja

Remigiusz Krajewski

21 maja 2018 r. 10:19

Kontrola WIOŚ_październik_2015

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

21 maja 2018 r. 10:19

Protokół_kontrola WIOŚ_październik_2015

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

21 maja 2018 r. 10:15

Kontrola - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku - sierpień -.2015 rok

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

21 maja 2018 r. 10:15

Kontrola - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku - sierpień -.2015 rok

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

21 maja 2018 r. 10:08

Kontrola - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku - listopad 2016 r.

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

21 maja 2018 r. 10:07

Kontrola - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku - listopad 2016 r.

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

21 maja 2018 r. 10:07

Kontrola - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku - 2015 rok

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

21 maja 2018 r. 10:07

Kontrola - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku - 2015 rok

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

21 maja 2018 r. 09:57

Certyfikat ISO 9001:2008 ważny do 14.09.2018 r.

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

21 maja 2018 r. 09:57

Certyfikat ISO 9001:2008 ważny do 14.09.2018 r.

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

21 maja 2018 r. 09:56

Audit - wizyta kontrolna - System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 - listopad -2015 rok

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

21 maja 2018 r. 09:55

Audit - wizyta kontrolna - System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 - listopad -2015 rok

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

21 maja 2018 r. 09:55

Audit - System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 - maj 2016 r.

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

21 maja 2018 r. 09:54

Audit - System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 - maj 2016 r.

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

21 maja 2018 r. 09:54

Audit - System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 - 2015 rok

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

21 maja 2018 r. 09:54

Audit - System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 - 2015 rok

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

21 maja 2018 r. 09:51

Audit - System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 - 2013 rok

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

21 maja 2018 r. 09:51

Audit - System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 - 2013 rok

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

4 maja 2018 r. 11:56

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED Zadanie 1 Etap I Budowa instalacji odsiarczania i odpylania spalin dla kotłów WR-25 (K3 i K4)

Edycja

Remigiusz Krajewski

4 maja 2018 r. 11:45

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED Zadanie 1 Etap I Budowa instalacji odsiarczania i odpylania spalin dla kotłów WR-25 (K3 i K4)

Dodanie

Remigiusz Krajewski

24 kwietnia 2018 r. 14:11

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Dodanie

Remigiusz Krajewski

6 kwietnia 2018 r. 12:58

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Edycja

Remigiusz Krajewski

26 marca 2018 r. 10:24

Kontrole, Inspekcje, Audyty

Edycja

Remigiusz Krajewski

26 marca 2018 r. 10:23

Kontrole, Inspekcje, Audyty

Edycja

Remigiusz Krajewski

26 marca 2018 r. 10:17

Kontrola WIOŚ - kontrola wymagań ochrony środowiska - XII 2017

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

21 marca 2018 r. 13:34

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Dodanie

Remigiusz Krajewski

21 marca 2018 r. 11:23

Kontrola - ZUS ws. prawidłowości obliczania składek, ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, zgłaszania danych - VI 2017 rok

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

21 marca 2018 r. 11:23

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

21 marca 2018 r. 11:23

Kontrola - ZUS ws. prawidłowości obliczania składek, ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych -

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

21 marca 2018 r. 11:23

Kontrola - ZUS ws. prawidłowości obliczania składek, ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych -

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

21 marca 2018 r. 11:22

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

21 marca 2018 r. 11:22

Kontrola - ZUS ws. prawidłowości obliczania składek, ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla cel

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

21 marca 2018 r. 11:22

Kontrola - ZUS ws. prawidłowości obliczania składek, ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla cel

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

21 marca 2018 r. 09:53

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu - wizyta monitorująca realizacji projektu pn. Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek - V-VII 2017 rok

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

21 marca 2018 r. 09:52

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu - wizyta monitorująca realizacji projektu pn. Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

13 marca 2018 r. 09:53

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu - wizyta monitorująca realizacji projektu pn. Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

13 marca 2018 r. 09:49

Kontrola - Państwowa Inspekcja Pracy wz. oceny przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy w zakresie urlopów wypoczynkowych - IX-X 2017 rok

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

13 marca 2018 r. 09:46

Kontrole, Inspekcje, Audyty

Edycja

Remigiusz Krajewski

13 marca 2018 r. 09:35

Kontrole, Inspekcje, Audyty

Edycja

Remigiusz Krajewski

13 marca 2018 r. 09:18

Rada Nadzorcza

Edycja

Remigiusz Krajewski

13 marca 2018 r. 08:41

Audit - System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 - maj 2017 r.

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

13 marca 2018 r. 08:41

Audit - System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 - maj 2017 r.

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

9 marca 2018 r. 10:57

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz tryb ich rozstrzygania

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

9 marca 2018 r. 10:57

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz tryb ich rozstrzygania.

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

8 marca 2018 r. 10:02

Audit - System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 - maj 2017 r.

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

7 marca 2018 r. 14:51

Regulamin organizacyjny obowiązujący od 02.11.2017 r.

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

7 marca 2018 r. 14:50

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

7 marca 2018 r. 14:50

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

23 lutego 2018 r. 11:39

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Edycja

Remigiusz Krajewski

29 stycznia 2018 r. 13:56

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Dodanie

Remigiusz Krajewski

26 stycznia 2018 r. 10:07

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2018 r. 10:11

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 16.11.2017 r.

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

11 stycznia 2018 r. 07:41

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Edycja

Remigiusz Krajewski

11 stycznia 2018 r. 07:41

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Dodanie

Remigiusz Krajewski

13 grudnia 2017 r. 13:15

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPOŁKI

Edycja

Remigiusz Krajewski

13 grudnia 2017 r. 13:10

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPOŁKI

Edycja

Remigiusz Krajewski

13 grudnia 2017 r. 13:10

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPOŁKI

Edycja

Remigiusz Krajewski

15 listopada 2017 r. 15:12

Struktura organizacyjna

Edycja

Anna Paluszkiewicz

15 listopada 2017 r. 15:12

Schemat organizacyjny Spółki MPEC obowiązujący od 02.11.2017 r.

Dodanie pliku

Anna Paluszkiewicz

15 listopada 2017 r. 15:11

Schemat organizacyjny Spółki MPEC obowiązujący od 02.11.2017 r.

Usunięcie pliku

Anna Paluszkiewicz

15 listopada 2017 r. 14:31

Struktura organizacyjna

Edycja

Anna Paluszkiewicz

15 listopada 2017 r. 14:31

Schemat organizacyjny Spółki MPEC obowiązujący od 02.11.2017 r.

Dodanie pliku

Anna Paluszkiewicz

21 września 2017 r. 08:24

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPOŁKI

Edycja

Anna Paluszkiewicz

21 września 2017 r. 08:17

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPOŁKI

Edycja

Anna Paluszkiewicz

21 września 2017 r. 08:16

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPOŁKI

Dodanie

Anna Paluszkiewicz

20 września 2017 r. 13:29

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. PŁOCKIEJ I TELIGI, O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 0,4196 HA.

Edycja

Anna Paluszkiewicz

7 września 2017 r. 11:39

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. PŁOCKIEJ I TELIGI, O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 0,4196 HA.

Edycja

Anna Paluszkiewicz

7 września 2017 r. 11:38

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. PŁOCKIEJ I TELIGI, O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 0,4196 HA.

Edycja

Anna Paluszkiewicz

7 września 2017 r. 11:35

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. PŁOCKIEJ I TELIGI, O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 0,4196 HA.

Edycja

Anna Paluszkiewicz

7 września 2017 r. 11:31

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. PŁOCKIEJ I TELIGI, O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 0,4196 HA.

Dodanie

Anna Paluszkiewicz

3 lipca 2017 r. 13:23

Aktywa - Sprawozdania finansowe

Edycja

Anna Paluszkiewicz

3 lipca 2017 r. 13:20

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

Dodanie pliku

Anna Paluszkiewicz

3 lipca 2017 r. 13:19

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

Dodanie pliku

Anna Paluszkiewicz

3 lipca 2017 r. 13:18

Aktywa - Sprawozdania finansowe

Edycja

Anna Paluszkiewicz

3 lipca 2017 r. 13:12

Aktywa - Sprawozdania finansowe

Edycja

Anna Paluszkiewicz

3 lipca 2017 r. 13:11

Aktywa - Sprawozdania finansowe

Edycja

Anna Paluszkiewicz

28 czerwca 2017 r. 14:21

Opracowanie SIWZ i PFU oraz uzyskanie niezbędnych decyzji adm. dla przeprowadzenia procedury wyboru GWI

Edycja

Anna Paluszkiewicz

22 czerwca 2017 r. 13:32

Grupa Zakupowa. Dostawa paliw ciekłych do pojazdów i urządzeń.

Edycja

Anna Paluszkiewicz

22 czerwca 2017 r. 13:29

Grupa Zakupowa. Dostawa paliw ciekłych do pojazdów i urządzeń.

Edycja

Anna Paluszkiewicz

22 czerwca 2017 r. 13:18

Grupa Zakupowa. Dostawa paliw ciekłych do pojazdów i urządzeń.

Edycja

Anna Paluszkiewicz

22 czerwca 2017 r. 13:13

Grupa Zakupowa. Dostawa paliw ciekłych do pojazdów i urządzeń.

Dodanie

Anna Paluszkiewicz

2 czerwca 2017 r. 08:51

Opracowanie SIWZ i PFU oraz uzyskanie niezbędnych decyzji adm. dla przeprowadzenia procedury wyboru GWI

Edycja

Anna Paluszkiewicz

1 czerwca 2017 r. 14:07

Zmiana sposobu zasilania kotłów umożliwiająca sekcyjną pracę ciepłowni MPEC

Edycja

Anna Paluszkiewicz

26 maja 2017 r. 08:37

Opracowanie SIWZ i PFU oraz uzyskanie niezbędnych decyzji adm. dla przeprowadzenia procedury wyboru GWI

Edycja

Anna Paluszkiewicz

26 maja 2017 r. 08:29

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagane Dyrektywy IED

Edycja

Anna Paluszkiewicz

26 maja 2017 r. 08:17

Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla przeprowadzenia procedury wyboru Generalnego Wykonawcy Inwestycji pn: Dostosowanie istniejącego źród

Edycja

Anna Paluszkiewicz

26 maja 2017 r. 08:15

Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla przeprowadzenia procedury wyboru Generalnego Wykonawcy Inwestycji pn: Dostosowanie istniejącego źród

Edycja

Anna Paluszkiewicz

26 maja 2017 r. 08:00

Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla przeprowadzenia procedury wyboru Generalnego Wykonawcy Inwestycji pn: Dostosowanie istniejącego źród

Dodanie

Anna Paluszkiewicz

22 maja 2017 r. 12:16

Zmiana sposobu zasilania kotłów umożliwiająca sekcyjną pracę ciepłowni MPEC

Edycja

Anna Paluszkiewicz

19 maja 2017 r. 11:07

Zmiana sposobu zasilania kotłów umożliwiająca sekcyjną pracę ciepłowni MPEC

Edycja

Anna Paluszkiewicz

19 maja 2017 r. 10:51

Zmiana sposobu zasilania kotłów umożliwiająca sekcyjną pracę ciepłowni MPEC

Dodanie

Anna Paluszkiewicz

17 maja 2017 r. 08:11

Przedmiot zamówienia: Zmiana sposobu zasilania kotłów umożliwiająca sekcyjną pracę ciepłowni MPEC

Edycja

Anna Paluszkiewicz

25 kwietnia 2017 r. 13:01

Przedmiot zamówienia: Zmiana sposobu zasilania kotłów umożliwiająca sekcyjną pracę ciepłowni MPEC

Edycja

Anna Paluszkiewicz

25 kwietnia 2017 r. 12:57

Zmiana sposobu zasilania kotłów umożliwiająca sekcyjną pracę ciepłowni MPEC

Edycja

Anna Paluszkiewicz

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |