Rejestr zmian

Data modyfikacji

Nazwa

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

30 kwietnia 2015 r. 08:35

Struktura organizacyjna

Edycja

Tomasz Witczak

30 kwietnia 2015 r. 08:35

Usunięcie pliku

Tomasz Witczak

30 kwietnia 2015 r. 08:35

Usunięcie pliku

Tomasz Witczak

30 kwietnia 2015 r. 08:34

Struktura organizacyjna

Edycja

Tomasz Witczak

30 kwietnia 2015 r. 08:34

Schemat organizacyjny.

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

30 kwietnia 2015 r. 08:33

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

30 kwietnia 2015 r. 08:32

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

30 kwietnia 2015 r. 08:32

Schemat organizacyjny

Usunięcie pliku

Tomasz Witczak

23 kwietnia 2015 r. 10:56

Oferta na wykonanie oceny stanu technicznego bocznicy kolejowej MPEC Sp. z o.o.

Edycja

Tomasz Witczak

23 kwietnia 2015 r. 10:55

Badanie sprawozdania finansowego Spółki.

Edycja

Tomasz Witczak

23 kwietnia 2015 r. 10:55

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych.

Edycja

Tomasz Witczak

14 kwietnia 2015 r. 10:14

Reprezentacja Spółki.

Edycja

Tomasz Witczak

14 kwietnia 2015 r. 08:55

Usunięcie

Tomasz Witczak

14 kwietnia 2015 r. 08:53

Praca , Zatrudnienie

Edycja

Tomasz Witczak

14 kwietnia 2015 r. 08:51

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Usunięcie pliku

Tomasz Witczak

14 kwietnia 2015 r. 08:30

Kompetencje do składania oświadczeń woli i podpisywanie dokumentów w imieniu Spółki.

Edycja

Tomasz Witczak

14 kwietnia 2015 r. 08:29

Kompetencje do składania oświadczeń woli i podpisywanie dokumentów w imieniu spółki.

Edycja

Tomasz Witczak

14 kwietnia 2015 r. 08:19

Kompetencje do składania oświadczeń woli i podpisywanie dokumentów w imieniu spółki.

Edycja

Tomasz Witczak

14 kwietnia 2015 r. 08:17

Kompetencje do składania oświadczeń woli i podpisywanie dokumentów w imieniu spółki.

Dodanie

Tomasz Witczak

9 kwietnia 2015 r. 08:36

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym na sezon grzewczy 2015/2016

Edycja

Tomasz Witczak

9 kwietnia 2015 r. 08:28

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym na sezon grzewczy 2015/2016

Edycja

Tomasz Witczak

9 kwietnia 2015 r. 08:26

Oferta na zakup oprogramowania Microsoft Office Home@Business 2013 PL.

Edycja

Tomasz Witczak

8 kwietnia 2015 r. 14:21

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych.

Dodanie

Tomasz Witczak

2 kwietnia 2015 r. 12:22

Złożenie oferty na dostawę oleju napędowego

Dodanie

Tomasz Witczak

1 kwietnia 2015 r. 07:38

Złożenie oferty na wykonanie kontroli metrologicznej - legalizacji 300 szt. liczników ciepła dla MPEC sp. z o.o.

Dodanie

Tomasz Witczak

27 marca 2015 r. 12:20

Oferta na zakup i wymianę akumulatorów w dwóch zasilaczach awaryjnych APC 3000

Edycja

Tomasz Witczak

9 marca 2015 r. 11:21

Taryfa dla ciepła

Edycja

Tomasz Witczak

9 marca 2015 r. 11:21

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.03.2015 r.

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

9 marca 2015 r. 11:20

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 05.02.2015 r.

Usunięcie pliku

Tomasz Witczak

9 marca 2015 r. 11:17

zmiana taryfy dla ciepła obowiązuje od 01.03.2013r.

Usunięcie pliku

Tomasz Witczak

9 marca 2015 r. 11:17

Taryfa dla Ciepła obowiązująca od 01.12.2013r.

Usunięcie pliku

Tomasz Witczak

9 marca 2015 r. 11:17

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.10.2012 do 30.09.2013

Usunięcie pliku

Tomasz Witczak

9 marca 2015 r. 11:17

Taryfa 2011

Usunięcie pliku

Tomasz Witczak

9 marca 2015 r. 11:17

Decyzja Urzędu Regulacji Energetyki dotycząca zmiany taryfy ciepła

Usunięcie pliku

Tomasz Witczak

9 marca 2015 r. 11:15

Taryfa dla ciepła

Edycja

Tomasz Witczak

9 marca 2015 r. 11:14

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 05.02.2015 r.

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

5 marca 2015 r. 12:06

Badanie sprawozdania finansowego Spółki.

Edycja

Tomasz Witczak

5 marca 2015 r. 11:01

Złożenie oferty na dostawę 300 szt. podkładów drewnianych oraz 95,80 mb podrozjazdnic

Edycja

Tomasz Witczak

5 marca 2015 r. 11:01

Przebudowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej z technologii kanałowej na preizolację wraz z budową wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do nowobudowanego budynku pawilonu handlowego przy ul. Kaliskiej 85

Edycja

Tomasz Witczak

5 marca 2015 r. 11:00

Dotyczy remontu komory ciepłowniczej S-9.2 przy ul Królewieckiej 30

Edycja

Tomasz Witczak

5 marca 2015 r. 10:59

Złożenie oferty na dostawę 2 szt. drzwi stalowych dwuskrzydłowych wraz z montażem.

Edycja

Tomasz Witczak

5 marca 2015 r. 10:57

Złożenie oferty na wymianę i uzupełnienie uszkodzonych płytek ceramicznych na rampie i cokole obiektu budynku administracyjno-biurowego spółki

Edycja

Tomasz Witczak

4 marca 2015 r. 14:08

Usunięcie

Tomasz Witczak

4 marca 2015 r. 14:08

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 - 2015

Dodanie

Tomasz Witczak

4 marca 2015 r. 14:06

Usunięcie

Tomasz Witczak

3 marca 2015 r. 14:50

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym na sezon grzewczy 2015/2016

Edycja

Dariusz Oleradzki

3 marca 2015 r. 14:49

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym na sezon grzewczy 2015/2016

Edycja

Dariusz Oleradzki

3 marca 2015 r. 10:45

Badanie sprawozdania finansowego Spółki.

Dodanie

Tomasz Witczak

26 lutego 2015 r. 14:40

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym na sezon grzewczy 2015/2016

Edycja

Dariusz Oleradzki

25 lutego 2015 r. 10:51

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym na sezon grzewczy 2015/2016

Edycja

Dariusz Oleradzki

25 lutego 2015 r. 10:49

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym na sezon grzewczy 2015/2016

Edycja

Dariusz Oleradzki

25 lutego 2015 r. 10:38

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym na sezon grzewczy 2015/2016

Edycja

Dariusz Oleradzki

25 lutego 2015 r. 10:36

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym na sezon grzewczy 2015/2016

Edycja

Dariusz Oleradzki

24 lutego 2015 r. 15:03

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym na sezon grzewczy 2015/2016

Edycja

Dariusz Oleradzki

24 lutego 2015 r. 15:02

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym na sezon grzewczy 2015/2016

Edycja

Dariusz Oleradzki

24 lutego 2015 r. 10:51

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym na sezon grzewczy 2015/2016

Edycja

Dariusz Oleradzki

24 lutego 2015 r. 10:51

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym na sezon grzewczy 2015/2016

Edycja

Dariusz Oleradzki

24 lutego 2015 r. 10:51

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym na sezon grzewczy 2015/2016

Edycja

Dariusz Oleradzki

24 lutego 2015 r. 10:50

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym na sezon grzewczy 2015/2016

Dodanie

Dariusz Oleradzki

20 lutego 2015 r. 10:02

Oferta na wykonanie oceny stanu technicznego bocznicy kolejowej MPEC Sp. z o.o.

Dodanie

Tomasz Witczak

17 lutego 2015 r. 12:21

Oferta na zakup oprogramowania Microsoft Office Home@Business 2013 PL.

Dodanie

Tomasz Witczak

17 lutego 2015 r. 12:20

Oferta na zakup i wymianę akumulatorów w dwóch zasilaczach awaryjnych APC 3000

Dodanie

Tomasz Witczak

17 lutego 2015 r. 07:29

Złożenie oferty na dostawę 2 szt. drzwi stalowych dwuskrzydłowych wraz z montażem.

Dodanie

Tomasz Witczak

12 lutego 2015 r. 13:39

Oferta na remont ścian i sufitów w budynku głównym Ciepłowni.

Edycja

Tomasz Witczak

12 lutego 2015 r. 13:37

Oferta na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztowej dla zadania inwestycyjnego pn.

Edycja

Tomasz Witczak

12 lutego 2015 r. 13:36

Oferta na wykonanie ekspertyzy techniczno - budowlanej budynku pomocniczego na terenie Ciepłowni MPEC Sp z o.o.

Edycja

Tomasz Witczak

5 lutego 2015 r. 10:25

Dotyczy remontu komory ciepłowniczej S-9.2 przy ul Królewieckiej 30

Dodanie

Tomasz Witczak

5 lutego 2015 r. 10:23

Oferta na remont komory ciepłowniczej S-9.2 ul. Królewiecka 30

Usunięcie

Tomasz Witczak

5 lutego 2015 r. 10:23

Oferta dotyczy remontu komory ciepłowniczej S-9.2 ul. Królewiecka 30

Usunięcie

Tomasz Witczak

4 lutego 2015 r. 09:21

Edycja

Tomasz Witczak

4 lutego 2015 r. 09:20

Edycja

Tomasz Witczak

4 lutego 2015 r. 08:56

Edycja

Tomasz Witczak

4 lutego 2015 r. 08:52

Edycja

Tomasz Witczak

4 lutego 2015 r. 08:35

Edycja

Tomasz Witczak

4 lutego 2015 r. 08:28

Edycja

Tomasz Witczak

4 lutego 2015 r. 08:26

Edycja

Tomasz Witczak

4 lutego 2015 r. 08:26

Edycja

Tomasz Witczak

4 lutego 2015 r. 08:24

Ogłoszenie o konkursie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Dodanie

Tomasz Witczak

4 lutego 2015 r. 08:22

Praca , Zatrudnienie

Edycja

Tomasz Witczak

4 lutego 2015 r. 08:21

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

4 lutego 2015 r. 08:19

Usunięcie

Tomasz Witczak

4 lutego 2015 r. 08:18

Ogłoszenie o konkursie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Dodanie

Tomasz Witczak

4 lutego 2015 r. 08:18

Usunięcie

Tomasz Witczak

4 lutego 2015 r. 08:17

Ogłoszenie o konkursie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Dodanie

Tomasz Witczak

2 lutego 2015 r. 13:17

Przebudowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej z technologii kanałowej na preizolację wraz z budową wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do nowobudowanego budynku pawilonu handlowego przy ul. Kaliskiej 85

Dodanie

Tomasz Witczak

29 stycznia 2015 r. 12:29

Złożenie oferty na dostawę 300 szt. podkładów drewnianych oraz 95,80 mb podrozjazdnic

Dodanie

Tomasz Witczak

28 stycznia 2015 r. 13:37

Oferta na remont ścian i sufitów w budynku głównym Ciepłowni.

Dodanie

Tomasz Witczak

22 stycznia 2015 r. 13:59

Rada Nadzorcza

Edycja

Tomasz Witczak

21 stycznia 2015 r. 13:18

Rada Nadzorcza

Edycja

Anna Paluszkiewicz

19 grudnia 2014 r. 07:31

Zarząd Spółki

Edycja

Anna Paluszkiewicz

17 grudnia 2014 r. 11:28

Oferta na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztowej dla zadania inwestycyjnego pn.

Edycja

Tomasz Witczak

17 grudnia 2014 r. 11:24

Oferta na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztowej dla zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej na odcinku od Ciepłowni MPEC do osiedla mieszkaniowego przy ul. Płockiej".

Dodanie

Tomasz Witczak

9 grudnia 2014 r. 10:04

Oferta dotyczy remontu komory ciepłowniczej S-9.2 ul. Królewiecka 30

Dodanie

Tomasz Witczak

9 grudnia 2014 r. 10:00

Oferta na remont komory ciepłowniczej S-9.2 ul. Królewiecka 30

Edycja

Tomasz Witczak

24 listopada 2014 r. 14:22

Zakup licencji oraz wdrożenie systemu do monitorowania pracy i inteligentnego zarządzania siecią ciepłowniczą.

Dodanie

Tomasz Witczak

19 listopada 2014 r. 08:08

Oferta na remont komory ciepłowniczej S-9.2 ul. Królewiecka 30

Edycja

Tomasz Witczak

19 listopada 2014 r. 07:42

Oferta na remont komory ciepłowniczej S-9.2 ul. Królewiecka 30

Dodanie

Tomasz Witczak

17 listopada 2014 r. 13:33

Zgłaszanie awarii i usterek.

Usunięcie pliku

Tomasz Witczak

17 listopada 2014 r. 13:32

Zgłaszanie usterek i awarii

Edycja

Tomasz Witczak

17 listopada 2014 r. 13:30

Zgłaszanie usterek i awarii

Edycja

Tomasz Witczak

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |